Powered by jointab: info@jointab.ir

کهکشان کلاه sombrero

کلاه ( sombrero ) یا M104  یا NGC4594 یک کهکشان حلزونی است که در نگاره آسمانی ویرگو در فاصله 28000 سال نوری از زمین قرار گرفته است. قطر این کهکشان 50،000 هزار سال نوری می باشد که تقریبا 30% راه شیری است. این کهکشهان هسته بسیار برآمده و درخشانی دارد. و در مسیر اطراف دیسکی شکل این کهکشان برجستگی هایی از جنس غبار وجود دارد. این کهکشان دارای مگنیتود 9+ میباشد ، بنابراین با تلسکوپ آماتور به راحتی قابل مشاهده است. کلاه در نگاره آسمانی ویرگو قرار گرفته است.

 

 

 

مطالب تصادفی