Powered by jointab: info@jointab.ir

کهکشان راه شیری - The milkyway

کهکشان راه شیری ، کهکشانی است که سامانه خورشیدی ما در آن قرار گرفته است ، نام راه شیری برای آن بر روی این کهکشان نهاده شده ، چون در آسمان ناحیه خطی درخشانی نمایان است و نمی توان با چشم غیر مصلح ، ستاره ها را به صورت جداگانه تشخیص داد. برای آنکه ما در داخل کهکشان دیسک شکلی قرار گرفته ایم ، کهکشان را به صورت نوار می بینیم . گالیله اولین بار با تلسکوپش این نوار را مشاهده کرد و ستاره های جداگانه اش را دید. تا سال 1920 بسیاری از ستاره شناسان بر این باور بودند که تمام ستاره های جهان هستی بر روی راه شیری قرار دارد.

قطر این کهکشان حدود 100،000 تا 120،000 سال نوری اندازه گیری شده است اما ممکن است بین 150،000 تا 180،000 سال نوری باشد. برآورد شده که دارای 100 تا 400 میلیارد ستاره می باشد ، که ممکن است  با ستاره های کشف نشده به حدود یک تریلیون نیز برست . همچنین احتمالا دارای 100 میلیارد سیاره نیز می باشد. سامانه خورشیدی در فاصله 27000 سال نوری از مرکز این کهکشان و در طرف داخلی یکی از بازو های حلزونی قرار گرفته است ، جایی که اندازه گاز و غبار نیز بیشتر است.

از مرکز کهکشان که  Sagittarius A نامگذاری شده، امواج مقناطیسی بسیار قدرتمندی تابش می شود که احتمال می رود یک سیاه چاله پر جرم در مرکز این کهکشان قرار گرفته باشد.

 

 

 

مطالب تصادفی