Powered by jointab: info@jointab.ir

زمین Earth

زمین ، سومین سیاره منظومه شمسی می باشد. و بزرگترین سیاره خاکی و فشرده ترین سیاره در سامانه خورشیدی است . همچنین تنها سیاره ی میزبان زندگی است که بشر تا امروز می شناسد. قدمت زندگی بر روی زمین به 3.5 میلیارد سال پیش می رسد. بارها زندگی بر روی این سیاره به پایان ( انقراض ) رسیده است و دوباره تکامل یافته است . بر روی زمین بیش از 10 تا 14 میلیون گونه مختلف وجود دارد که در این میان فقط 1.2 میلیون گونه ثبت شده اند و 86% هنوز ثبت نشده است . بر روی این سیاره 7.3 میلیارد تن زندگی می کنند.

اتمسفر زمین از نیتروژن اکسیژن ، هیدروژن ، دی اکسید کربن و ... تشکیل شده است که حدود 90% این گاز ها تا 12 کیلومتری سطح زمین قرار گرفته اند. اگر بر روی ماه قرار گرفته باشید سیاره زمین را بسیار درخشانتر خواهید یافت زیرا زمین بخاطر وجود آب و اتمسفر بسیار غنی ، بازتاب کننده بسیار خوبی برای نور خورشید است . به طوری که در فضا زمین چندین برابر از ماه درخشانتر است ، البته بزرگتر بودن زمین نیز یکی از فاکتور های درخشندگی دیگر این سیاره می باشد.

زمین گهواره انسان

برخی از دانشمندان زمین را گهواره انسان می نامند ، همانگونه که نوزاد پس از تولد در گهواره آماده پیشرفت های جسمانی می شود ، سپس راه می رود و بعد میدود، گونه انسان زمینی نیز پس از آفرینش در زمین یاد می گیرد تا بتواند در سیارات و کیهان قدم گذارد ، اولین موجودی که توانست از این خانه آبی رنگ بیرون برود سگی روسی به نام لایکا بود که در سال 1957 به فضا پرتاب شد تا سیستم حیات ساخته شده توسط روسیه آزمایش شود اما این سفینه چون برای بازگشت به زمین طراحی نشده بود ، پس از مدتی این سگ در مدار زمین جان سپرد. در سال 1961 یوری گاگارین اولین انسانی بود که با به فضای خارج از سیاره ما گذاشت و در حدود 108 دقیقه مدار زمین را یک دور کامل گشت و به زمین بازگشت . همچنین نیل آرمسترانگ اولین فضانوردی بود که در 20 ژوئن 1969 بر روی کره ماه قدم نهاد و اکنون که در حال نوشتن این مقاله هستم ، معموریت های روباتیک بسیاری بر روی مریخ در حال اجرا است تا انسان بتواند بین سال های 2020 و 2030 به مریخ سفر کند. اما با پیشرفت های کنونی ، فعلا امکان بازگشت به خانه وجود ندارد و شرکت های فضایی در حال برنامه ریزی برای ایجاد تمدن و کلونی های انسانی بر روی مریخ هستند.

مطالب تصادفی