Powered by jointab: info@jointab.ir

سریس Ceres

ceres سریس ceres سریس

سریس Ceres ( در متن های فارسی به اشتباه کرس ) یکی از سیاره های کوتوله می باشد، که داخل مدار نپتون و در کمربند سنگواره ای میان مریخ و مشتری قرار گرفته است . سریس تنها سنگواره ای است که به خاطر نیروی گرانش خودش و بدون هیچ ابهامی گرد شده است . قطر سریس فقط 945 کیلومتر است . مگنیتود و درخشندگی این سیارک بین 6.7 تا 9.3 است بنابراین با چشم غیر مصلح دیده نمی شود مگر اینکه در جایی قرار گرفته باشید که زمین بسیار تاریکی داشته باشد. 

سریس در سال 1801 گیزپ پیازی ( ستاره شناس ایتالیایی ) کشف شد . در ابتدا در سیاره های سامانه خورشیدی قرار گرفت اما در سال 1850 چون سیارک های مشابهی پیدا شد، از دسته سیاره های سامانه خورشیدی بیرون آمد. سریس هسته ی سنگی دارد ، گوشته ی سریس ممکن است یخی باشد و یا به شکل اقیانوسی در زیر سطح آن باقی مانده باشد و سطح آن ترکیبی از یخ ، مخلوط های هیدرات ها و کربنات ها و گل باشد. در سال 2014 دیده شد، که در برخی از جا های سریس بخار آب به  فضا گسیل می شود این ویژگی برای سنگواره ها نیست بلکه یکی از مشخصه های دنباله دار هاست.

نقشه سایت

سیاره ها، ستاره ها و کهکشان

* ستاره ، O سیاره ، + سیارک ، - ماه ، / سنگواره

صورت های فلکی

صورت های فلکی زیگ یا Zodiac

صورت های فلکی معروف

   

مقاله ها و معموریت ها

  • معموریت جونو Juno
  • معموریت افق های نو New Horison
  • معموریت کپلر Kepler
  • معموریت کاگنس CYGNSS

ابزار و منابع

مفاهیم ستاره شناسی

فیزیک کیهانی Astrophysic

  • محاسبات ثابت گرانش و ثابت های گرانشی اجرام منظومه شمسی - فیزیک نیوتونی

کمربند سیارکی Astroid belt

کمربند سیارکی یک قرص پیرا-ستاره‌ای و منطقه‌ای در منظومه خورشیدی است که حدوداً در میان مدارهای بهرام (مریخ) و هرمز (مشتری) واقع شده‌است. به این کمربند سیارکی ، کمربند سیارکی اصلی نیز گفته می شود که با دیگر تجمع های سیارک ها یعنی سیارک های نزدیک زمین و سیارک های تروجان قابل تشخیص باشد.  در این منطقه تعداد بسیار زیادی اجرام فضایی با شکل‌های نامنظم قرار گرفته‌اند که سیارک و یا ریزسیاره نامیده می‌شوند. در حدود نیمی از جرم کمربند سیارک‌ها در چهار سیارک بزرگ آن سریس، وستا، پالاس، و هایجیا جمع شده‌است. قطر این سیارک‌ها بیش از ۴۰۰ کیلومتر است اما قطر سریس که تنها سیاره کوتوله کمربند سیارک‌ها به‌شمار می‌آید در حدود ۹۵۰ کیلومتر است. جرم کمربند سیارک‌ها روی‌هم‌ رفته ۴ درصد جرم ماه و یا ۲۲ درصد سیارهٔ کوتولهٔ پلوتو، و یا دو برابر جرم ماهِ پلوتو شارون است که ۱۲۰۰ کیلومتر قطر دارد.

تا سال۱۹۸۲ جمع سیارکان کشف شده ۲۷۳۶ عدد رسیده‌است.

سریس، تنها سیارهٔ کوتولهٔ کمربند سیارک‌ها، حدود ۹۵۰ کیلومتر قطر دارد، در حالی که قطر متوسط وستا، پالاس، و هایجیا کمتر از ۶۰۰ کیلومتر است. باقی اجرام این کمربند سیارکی در حد ذره غبار هستند. ماده به قدری در این کمربند سیارکی باریک توضیع شده که تعدادی از کاوشگران بدون سرنشین فضایی بدون حادثه از این کمربند گذشتند. با این وجود برخورد میان سنگواره های بزرگتر برخورد هایی صورت می گیرد که خانواده های سنگواره ای را تشکیل میدهد.سنگواره ها در کمربند سیارکی براساس طیف نوری دسته بندی می شوند که سه دسته بنادی را شامل می شوند: 

  1. کربنی یا C-Type
  2. سیلیکات یا S-Type
  3. غنی از فلزات یا M-Type

کمربند سیارکی از یک ابرگازی ( Nebula ) بسیار کهن خورشیدی و گروه هایی از اجرام بسیار کوچک و بیشمار تشکیل شده است.

مطالب تصادفی