Powered by jointab: info@jointab.ir

ستاره ها و انرژی


ستاره های جرم های کیهانی هستند که از عناصر سبک مانند هیدروژن، هلیوم، اکسیژن و... در حالت پلاسما تشکیل شده اند و در آسمان شب آنها را به صورت نقطه های درخشان می بینیم . خورشید ما نیز ستاره است ولی چون به نسبت بسیار به ما نزدیک است به صورت بسیار درخشانتر و پرنور تر دیده می شود. درخشندگی خورشید به قدری است که اجازه نمی دهد در روز ستاره ای نمایان باشد. ستاره هایی هستند که جرمی بسیار بیشتر از خورشید دارند ، بعضی ها 2 برابر و برخی دیگر هزاران برابر از خورشید بزرگتر هستندند. نور، گرما و انرژی ستاره ها از عملیاتی به وجود می آید که به آن جوش هسته ای یا Fussion می گویند. چون جرم ستاره بسیار بالا هست نیروی گرانش فشار بسیار بالایی را به درون ستاره وارد می کند و باعث می شود هسته ی اتم ها بسیار به هم نزدیک شوند و حتی با هم برخورد کنند و این برخورد سبب می شود که هسته ی دو اتم با هم یکی شوند و هسته بزرگتری را بوجود آورند . بنابراین تعداد پروتون های هسته بیشتر شده است ( عدد اتمی عنصر اولیه تغییر کرده است ) در نتیجه عنصر جدیدی به وجود می آید . خورشید در حال حاضر بیشتر از هیدروژن تشیکل شده است . به صورت خیلی ساده  در مرکز خورشید ، دو اتم هیدروژن به خاطر وجود دمای بسیار بالا و فشار بالا دو هسته با سرعت به هم برخورد کرده و یکی می شوند و هسته اتم عنصر هلیوم را بوجود می آورد. این فرایند مقدار بسیار عظیمی از انرژی را آزاد می کند که به صورت نور، گرما و پرتاب های جرمی در فضا منتشر می شود.

حالت پلاسما: ماده به صورت چهار حالت وجود دارد : جامد، مایع، گاز و پلاسما. پلاسما حالتی است که در آن الکترون ها بدون وابستگی به هسته اتم و کاملاً آزادانه به هر طرف می توانند حرکت کنند و در مدار هیچ هسته ای قرار ندارند ، این حالت حالت بسار ویژه ای می باشد. نمونه های از پلاسما می توان به شعله آتش، اتم های در مسیر رعد و برق و ستاره های کیهان می باشند.

مطالب تصادفی