Powered by jointab: info@jointab.ir

زیگ( منطقه البروج ) Zodiac


زیگ یا Zodiac ( به عربی : منطقه البروج ) ، نام منطقه ای در آسمان است که خورشید در آن نمایان می شود. به دلیل آنکه زمین و سیاره های منظومه خورشید در مدار های مشابه به دور خورشید می گردند ( مدار هایی با زاویه انحراف نزدیک به هم نسبت به استوای خورشید ) بنابراین سیاره های دیگر منظومه شمسی در این ناحیه از آسمان دیده می شوند. تصور کنید زمین و خورشید بر روی یک صفحه قرار گفته باشند بنابراین سیاره های دیگر نیز در همین صفحه قرار خواهند گرفت .

در آسمان شب 12 صورت فلکی وجود دارد که در هر ماه سال خورشیدی ، خورشید در یکی از این صورت های فلکی قرار می گیرد. چون خورشید بسیار درخشنده هست ، در روز ما نمی توانیم ببینیم که خورشید در کدام صورت فلکی قرار دارد. با مشاهده اولین صورت های فلکی که در شب نمایان می شود می توان فهمید که خورشید در کدام صورت فلکی قرار دارد و ماه خورشید و حدود تاریخ را از آسمان متوجه شد. جدول زیر صورت های فلکی و زمان شمسی و میلادی آن را نشان می دهد.

نام صورت فلکی ماه شمسی تاریخ میلادی نماد
بره ، حَمَل Aries فروردین 21 مارس - 20 آوریل
گاو ، ثور Taurus اردیبهشت 21 آوریل - 21 می
دوپیکر ، جوزا Gemini خرداد 22 می - 21 ژوئن
خرچنگ ، سرطان Cancer تیر 22 ژوئن - 22 جولای
شیر ، اسد Leo مرداد 23 جولای - 22 آگوست
دوشیزه ، سنبله Virgo شهریور 23 آگوست - 23 سپتابر
ترازو ، میزان Libra مهر 24 سپتامبر - 23 اکتبر
کژدم ، عقرب Scorpius  آبان 24 اکتبر - 22 نوامبر
کمان ، قوس Sagittarius آذر 23 نوامبر - 21 دسامبر
بزغاله، بزدریایی ، جدی ، Capricornus دی 22 دسامبر - 20 ژانویه
آبریز ، دلو Aquarius بهمن 21 ژانویه - 19 فوریه
ماهی ، حوت Picses اسفند 20 فوریه - 20 مارس
مطالب تصادفی