Powered by jointab: info@jointab.ir

شب یلدا ، انقلاب زمستانی


شب یلدا (چله) از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده که دوستان و آشنایان دور هم جمع می شوند و  اوقاتی را با را با پذیرایی شدن و مراسمی مانند خواندن دیوان حافظ می گذرانند. در بین مردم رایج است که یلدا بزرگترین شب سال است. در گذشته مردم بر اثر تجربه با وضعیت ماه ، خورشید و ستارگان  آموخته بودند که چگونه زندگی خود را تنظیم کنند. از لحاظ نجومی در این شب خورشید از صورت فلکی قوس (Sagittarius یا ساجیتریس) به صورت فلکی جَدی ( Capricornus ) وارد می شود. زمین در یک مدار بیضی شکل به دور خوشید می گردد و علاوه بر گردش به دور خود یک حرکت تقدیمی نیز دارد که فضل ها را بوجود می آورد. زمانی که زمین به نقطه ای از فضا میرسد که خورشید در آسمان بر مدار راس الجدی یا پرگاره گاو ( Cparicornus ) وارد می شود،در نیمکره شمالی زمان انقلاب زمستانی و در نیمکره جنوبی انقلاب تابستانی است. چون زاویه تابش خورشید عمود بر این مدار است در نیمکره شمالی روز ها از آن به بعد بلند می شوند و در نیمکره جنوبی روز ها کوتاه تر می شود. اما بر اساس نجومی لحظه رسیدن خورشید به نقطه انقلاب زمستانی همان شب یلدا نیست در روز نیست اتفاق بیافتد بنابراین می توان گفت در لحظه انقلاب زمستانی قسمتی از سیاره دارای بلند ترین شب سال است. در سال 1395 در ساعت 14:14 به وقت تهران و 10:44 جهانی لحظه ای است که سیاره دارای بلند ترین شب و گسترده ترین شب است.

مطالب تصادفی