Powered by jointab: info@jointab.ir

پروژه فضایی Juno


کلمه Juno از عبارت JUpiter Near-polar Orbiter گرفته شده است. این فضاگرد در تاریخ 5 آگوست 2011 پرتاب شد و در 4 جولای 2016 به مقصد می رسد و در مداری نزدیک به قطب های مشتری قرار  می گیرد و قرار است ترکیبات اتمسفر مشتری ، میدان مغناطیسی و مگنتوسفر مشتری را مشاهده کند. همنین جونو به دنبال سرنخ های تشکیل سیاره های سنگی ، چگونگی تشکیل آنها ، چگونگی تقسیم جرم سیاره ها ، مقدار آب درون اتمسفر ، بررسی بادهایی که حداکثر به سرعت 618 کیلومتر در ساعت می رسد ، میگردد.

جونو بعد از گالیله ( 1995-2003) ، دومین  فضاگردی است که در مدار مشتری قرار می گیرد. نیروی فضاگرد جونو از انرژی الکتریکی که از آرایه های خورشیدی مثل دیگر ماهواره های داخل منظومه شمسی فراهم می شود، استفاده می کند . در حالی که دیگر فضاگرد ها که به ناحیه های خارجی منظومه شمسی می روند از ژنراتور ترموالکتریک رادیوایزوتوپ استفاده می کنند. جونو با استفاده از راکد اطلس 5 به فضا پرتاب شد.

مروارید های مشتری


این عکس گرفته شده توسط، JunoCam در سفینه فضایی ، که هفتمین ویژگی از هشت ویژگی شکل گیری رشته مروارید ها در مشتری را روشن میکند. طوفان های عظیمی که به صورت پادساعت گرد به صورت بیضی سفید رنگی در قطب های این غول گازی ظاهر می شوند. از سال 1986 این بیضی های سفید تعداد متنوعی از 6 تا 9 داشتند و در حال حاضر 8 بیضی دیده می شود.

این تصویر در 11 دسامبر 2016 وقتی که سفینه جونو سومین فلای بای ( پرواز نزدیک به سیاره ) با مشتری را انجام می داد گرفته شده است . وقتی این تصویر گرفته شد سفینه جونو در فاصله 40000 کیلومتری ( 24600 مایلی ) از مشتری قرار داشت.

JunuCam یک دوربین رنگی برای نور مرئی است و برای اینکه تصاوریر قابل توجهی از قطب ها و ابر های مشتری بگیرد طراحی شده است . به عنوان چشم های جونو تصاویر پهنی را ارائه می دهد که زمینی ای برای دیگر ابزار های جونو آماده می کند. JunoCam در سفینه برای انجام فعالیت های عمومی به صورت ویژه قرار گرفته است. این تصاویر برای تیم دانشمندان بسیار مفید است اما به عنوان ابزار های Juno به حساب نمی آید.

معموریت جونو توسط آزمایشگاه پیشران ناسا ( Jet Propulsion Laboratory ) که در کالیفرنیا قرار دارد ، تحقیقات بنیادی را برای اسکات بلتن ، برای موسسه تحقیقاتی در سن آنتنیو مدیریت می کند.  معموریت جونو قسمت از برنامه فرانیرهای جدید ( New frontiers ) می باشد که توسط مرکز فضایی و پرواز مارشال برای اداره معموریت های تحقیقاتی اداره می شود. JPL  قسمتی از کلتک در پاسادنا ی کالیفرنیا می باشد.

jupiter juno
مطالب تصادفی