Powered by jointab: info@jointab.ir

چگونه کپک بر روی گلهای ایستگاه فضایی در سفر ما به مریخ کمک میکند


وقتی اسکات کلی ( کیهان نورد ناسا ) عکس برگهای کپک زده را از محصول گل های آهار بر روی ایستگاه فضایی بین المللی را توییت کرد به نظر میرسید که علم محکوم شده اما واقع  اینطور نبود. چرا که خطا های سیستم فرصت استثنایی است برای دانشمندان زمین که بهتر درباره رشد گیاهان در شرایط گرانش صفر را بفهمند و برای فضانوردان فرصتی که باغداری خودمختار را در ماموریت های عمق فضا تمرین کنند.

دکتر گیویا ماسا از تیم دانشمندان گیاهی ناسا می گوید : (( وقتی که گیاهان به خوبی رشد نمی کنند و من فکر می کنم ما دست آورد های زیادی از این اشکال به دست می آوریم و ما بدون توجه به نتیجه گلکاری نهایی چیز های زیادی از گیاهان و مایعات و همچنین عملکرد بهتر میان زمین و ایستگاه را یاد گرفتیم .))

از خشکی تا سیل : وقتی که مشکلات فرصتی برای یادگیری هستند.

امکانات رشد گیان در ماه می 2014 در ایستگاه فضایی نصب گردید و اولین محصول کاهوی قرمز رمانی بود که برای رشد فعال شد. که اولین دوره رشد با مشکلاتی مواجه بود.

ترنت اسمیت مدیر پروزه سبزیجات ناسا می گوید : (( ما دو گیاه را به خاطر شک خشکی از دست دادیم و بدین ترتیب ما در مورد محصول دوم هوشیارتر شدیم.))

محصول دوم کاهو رومانی توسط اسکات کلی فعال شد و بعد از آماده شدن محصول فضانوردان ایستگاه فضایی می توانستند کاهو بخورند.

محصول دوم که برای رشد فعال شد یک دسته گل آهار بود . این گلها برای زیبایی انتخاب نشده اند بلکه به خاطر طولانی بودن دوره رشد که بین 60 تا 80 روز است و مدت طولانی تری هم برای گل دادن نیاز دارند و این موضوع باعث شد که گیاه آهار نسبت به گوجه فرنگی پیشرو باشد.

فقط بعد از دو هفته بعد از رشد گیاه آهار شروع شده بود که کیجل لینجرن ( فضانورد ناسا ) یاد داشت هایی مبنی بر تراوش آب از فیتیله ها و بالشتک های حاوی بذر برداشت شد. و در 10 روز اول آب سه تا از گیاهان را در فرا گرفته بود.

بعد از بازگشت کیجل لینجرن به زمین مسئولیت واحد سبز ایستگاه فضایی به عهده اسکات کلی قرار گرفت .  در روز 22 دسامبر ساعت 3:45 دقیفه صبح اسکات تلفنی راجع به بروز مشکل در باغ فضایی دریافت کرد و به سرعت به واحد سبز شتافت و مشاهده کرد که کپک بر روی گیاهان رشد کرده است . به سرعت تدابیر بهداشتی را رعایت کرد و ماسک و دستکش پوشید و قسمت های مرده گیاه و بخش های کپک زده را جده کرد و بعد از بسته بندی کردن در فریزر ایستگاه فضایی که تا -18 درجه سانتیگراد سرد است قرار داد. همچنین  از زمین دستور گرفت که سرعت فن خشک کننده را بالا ببرد تا رشد کپک ها متوقف شود. اما بعد از مدتی به خاطر بوجود آمدن یک پیاده روی فضایی برنامه ریزی نشده ، آبیاری باغ فضایی به تعویق افتاد.

اسکات مشاهده کرد که گیاهان پژمرده شده اند ، اما برنامه آبیاری 27 دسامبر بود. بنابر این اسکات از زمین درخواست کرد که اجازه دهند گیاهان را آبیاری کند. بعد از بررسی وضعیت تیم سبز ناسا نتیجه گرفت که برای آماده شدن برای سفر های عمق فضا و باغ بانی فضایی مستقل ، فضانوردان باید بتوانند خودشان مستقل از زمین به آبیاری بپردازند بنابراین با اسکات موافقت شد و اسکات کلی به عنوان اولین باغبان مستقل فضایی شناخته شد. ( البته کیجل از سال 2014 این پروژه را شروع کرد و تماما از زمین دستور میگرفت . ) 

گیاه آهار Zinnia در تاریخ 16 ژانویه 2016 برای اولین با در ایستگاه فضایی گل داد.

zinnia follower international space station

مطالب تصادفی