Powered by jointab: info@jointab.ir

صورت فلکی کمان ، Sagittarius


صورت فلکی کمان یا Sagittarius یکی از صورت های فلکی بسیار زیبا است که در آسمان نیم کره جنوبی بسیار واضح دیده می شود. همچنین در نیم کره شمالی در فصل تابستان و پاییز در افق به سمت جنوب نمایان است. کمان شبیه یک سنتار ( نیم انسان ، نیم اسب ) می باشد که کمانش را به عقب کشیده و آماده پرتاب است.

کمان در قسمتی از آسمان قرار گرفته که مرکز کهکشان راه شیری از آن می گذرد و تراکم ستاره های آسمان در آن ناحیه بسیار بالا است . همچنین کمان به مانند یک قوری نیز می باشد که از دهانه آن بخاری بیرون می آید که همان کهکشان راه شیری است . کمان از غرب به صورت فلکی عقرب و از شرق به صورت فلکی بز دریایی ( Capriconus ) می رسد. همچنین این صورت فلکی یکی از صورت فلکی های خانواده زیگ یا Zodiac است و در آذر ماه خورشید در این صورت فلکی قرار می گیرد. زمانی که خورشید از این صورت فلکی به صورت فلکی بز دریایی یا Capricornus وارد می شود، انقلاب زمستانی رخ می دهد و ایرانیان آن روز را یلدا می نامند و جشن می گیرند. کمان دارای اجرام آسمانی زیادی است که با چشم غیر مستقیم قابل مشاهده نیستند. که در بین آنها می توان به سحابی خلیج و سحابی امگا اشاره کرد.