Powered by jointab: info@jointab.ir

صورت فلکی کسیوپیا یا ذات الکرسی Cassiopeia Constellation


صورت فلکی ذات الکرسی یا Cassiopeia یکی از واضحترین صورت های فلکی در نیمکره شمالی می باشد. این صورت فلکی در آسمان به راحتی پیدا می شود. اگر در آسمان شب بشتر در فصل های پاییز، زمستان و اوایل بهار به آسمان نگاه کنید مجموعه ای ستاره ای را خواهید یافت که به شکل یک M یا W می باشد. و بسیاری مردم از آن به عنوان یک راهنما برای پیدا کردن دیگر صورت های فلکی و ستارگان استفاده می کنند. 

این صورت فلکی زنی را نشان نمی دهد که بر روی یک صندلی نشسته است به همین دلیل به آن ذات الکرسی نیز گفته می شود.

افسانه ی این صورت فلکی به این صورت است که کفوس (kepheus) پادشاه اتیوپی و همسر خودپسندش کاسیوپیا، دختر بسیار زیبایی به نام آندرومدا داشتند . روزی ملکه خدایان را از خود رنجاند و آنها را آزرده خاطر کرد ، به این ترتیب که ادعا کرد ، دخترش زیباتر از نرایدین (nereiden) دختر نرویس(nereus) خداوند دریاها است .

آنها نزد پوزیدون حکمران دریاها ، که ما امروزه اغلب او را نپتون می نامیم ، شکایت وادعای خود را مطرح کردند . پوزایدون از این امر بسیار خشمگین شد و هیولای دریایی ترسناکی را به اتیوپی فرستاد ، که امروزه به شکل صورت فلکی نهنگ در آسمان قرار دارد . این هیولای وحشتناک از دهانش آتش می بارید تمام آن سرزمین را ویران کرد . مردم که از این امر مایوس و ناامید شده بودند بالاخره به پادشاه خود روی کردند . کفوس از غیبگویان راه چاره خواست و آنها راه حل وحشتناکی را به او گفتند . او دریافت که هیولای بی رحم تنها در صورتی از سرزمین او دست خواهد برداشت که او یگانه دخترش آندرومدا را به هیولا تحویل دهد. شاه ابتدا این کار را به تاخیر انداخت ، ولی هیولای دریایی هر روز خشمگین تر می شد و سرزمین او را بدتر ویران می کرد . بالاخره شاه دستور داد شاهزاده خانم را در غل و زنجیر کنند و بر صخره ای در دریا محکم ببندند . هیولای دریایی به زودی پدیدار شد و می خواست  آندرومدا را در چنبره بگیرد ، ولی درست در همان لحظه  برساوش (perseus : پرسه یا برساوش پسر زئوس ) پهلوان ، که او نیز به شکل صورت فلکی در آسمان قرار دارد ، از راه رسید . برساوش ، که صندلیهای بالداری در پا داشت و می توانست با آنها پرواز کند، دختر بیچاره را که برای کمک فریاد می کشید ، دید . او بی درنگ به هیولا حمله ور شد ، اما نتوانست با شمشیر خود بر هیولا غلبه کند . خوشبختانه او در ماجرای دیگری ، سر " گورگون " را به دست آورده بود ، سری که هر موجودی به آن نگاه می کرد ، بلافاصله تبدیل به سنگ می شد . او این سر را در برابر صورت هیولا گرفت ، به نحوی که هیولای دریایی در یک چشم بر هم زدن به سنگ تبدیل شد . برساوش ، شاهزاده خانم را که بعدها همسر او شد ، نجات داد . بر ساوش ، سر گورگون را از بدن " مدوز " ( medusa : یکی از سه خواهر خدایان افسانه ای یونانی " گوگون ها " می نامیدند . مدوز زیبایی خیره کننده و گیسوان جذابی داشت . " آتنا " " دختر زئوس " ربه النوع هنر و دانش و صنعت که از او رنجیده بود ، گیسوان او را تبدیل به مار کرد . و بر دیدگانش نیرویی داد که به هر کس می نگریست سنگ می شد . " پرسه " یا برساوش پسر زئوس سر او را با خود در جنگها و لشکرهایش همراه می برد و دشمنانش را به سنگ تبدیل می کرد . فرهنگ فارسی ج 2 ، ص 1941 . ) جدا کرده بود ، هیولای ترسناکی که " پگاسوس " ، اسب بالدار ، از پهلوی او به وجود آمده بود