Powered by jointab: info@jointab.ir

صورت فلکی دوپیکر یا Gemini


 

دوپیکر یا Gemini  ( در لاتین به معنی دوقلو ) از قرن دوم در دسته ی 48 صورت فلکی نگاشته شده توسط تولمی قرار داشته و همچنین در 88 صورت فلکی مدرن نیز قرار گرفته است . این صورت فلکی اشاره دارد کستور و پلوکس دوقلو هایی که در  افسانه های یونان باستان وجود داشتند. دوپیکر به این خاطر که بر روی استوای سماوی قرار گرفته است در خانواده زیگ یا زودیاک قرار دارد. ( نماد ماه ها از دوازده عضو این خانواده گرفته شده است ) نماد دوپیکر ♊ می باشد.

دوپیکر از غرب به تورس ، از شرق به سرطان ، از شمال به اگورا و لینکس ، از جنوب به سگ بزرگ و منوسروس می رسد. خورشید هر سال از 20 ژوئن تا 20 جولای از دوپیکر طلوع می کند. ( بر روی زیگ از 21 می تا 21 ژوئن ). در نیمه آگوست دوپیکر در هنگام سحر ، قبل از طلوع خورشید در افق نمایان است . بهترین موقع دیدن این پیکر آسمانی ، در ژانویه و فوریه است که بعد از غروب خورشید خیلی زود در غرب  نمایان می شود. بهترین راه برای پیدا کردن این صورت فلکی آن است که در شرق نمای ستاره ای تورس که V  شکل می باشد و سه ستاره در کمربند شکارچی ، به دنبال دو ستاره پر نور Pollux  و Castor بگردیم.

 

 

 

Binary

type

magnitude

distance

Symbol

Name

Sextuple

 

 

 

α Gem

Castor

 

Blue-white

1.16

52

1

Castor

Binary

 

1.9

470

2

Castor

Binary

 

3

470

3

Castor

 

Red-dwarf

9.8

19.5 hours

4

Castor

extrasolar

Orange

1.2

34

β Gem

Pollux

 

Blue-white

1.9

105

γ Gem

Alhena

Binary

 

 

 

δ Gem

Wasat

 

white

3.5

59

1

Wasat

 

Orange-dwarf

8.2

1000

2

Wasat

 

 

 

 

ε Gem

Mebsuta

 

 

 

 

 

Mekbuta