Powered by jointab: info@jointab.ir

صورت فلکی خرچنگ یا سرطان Cancer


cancer constellation صورت فلکی خرچنگ سرطان cancer constellation صورت فلکی خرچنگ سرطان cancer constellation صورت فلکی خرچنگ سرطان

خرچنگ یکی از 12 صورت فلکی زیگ می باشد. Cancer از لاتین به معنی خرچنگ گرفته شده است ( برگردان آن از انگلیسی به معنی سرطان نادرست می باشد ) . این پیکره همچنین یک خرچنگ را در آسمان تداعی می کند و نماد آن ♋ می باشد. خرچنگ از دید اندازه متوسط است و خدود 506 درجه مربع مساحت دارد. ستاره های این پیکره بسیار کم نور دیده می شوند. روشن ترین آن Beta Cancri یا خرچنگ بتا است که درخشندگی یا Magnitude  آن 3.5 است . خرچنگ بتا دو ستاره ای است که هر کدام دارای سیاره های شناخته شده هستند. 

خرچنگ 55 که در خرچنگ بتا قرار گرفته است 5 سیاره دارد. یکی ابر زمین و چهار تای دیگر غول گازی هستند که یکی از آنها در محدوده حیاتی قرار گرفته و دمایی استثنایی مثل زمین دارد. در مرکز این پیکره آسمانی ، کلاستر باز Praesepe قرار دارد که یکی از نزدیک ترین کلاستر های باز به زمین می باشد و از این جهت هدف مناسبی برای ستاره شناسان آماتور است .

خرچنگ از غرب به صورت فلکی دوپیکر ( Gemini ) از شمال به Lynx ، از شمال شرقی و شرق به شیر (Leo) ، از جنوب به هایدرا و از جنوب غربی به خرس کوچک می رسد. Cnc مخفف استاندارد این پیکره آسمانی است . خرچنگ تاریک ترین صورت فلکی زیگ است و فقط دو ستاره دارد که درخشندگی بالای 4 دارند.

طبق افسانه‌های یونان باستان صورت فلکی سرطان توسط هرا در آسمان قرار گرفت. هرا که از عشق بازی زئوس شوهر خود با آلکمنه مادر هرکول خشمگین شده بود تصمیم گرفت که هرکول را به هر ترتیبی که شده بکشد. او خیلی سعی کرد که هرکول را بکشد ولی همیشه شکست می‌خورد.بعد از مدتی هرکول یک گناه بسیار بزرگ مرتکب شد و برای بخشوده شدن باید دوازده کار سخت را انجام دهد. یکی از این کارها از بین بردن مار غول پیکر (نج) صورت فلکی حیه (Hydra) بود این مار وقف شدهٔ هرا بود. در هنگام جنگ هرکول با Hydra هرا این خرچنگ غول پیکر را فرستاد تا کمک Hydra باشد. جنگ سختی در گرفت و مار نه سر پاشنه پای هرکول را زد. ولی به خاطر قدرت بسیار زیاد هرکول او با پایش خرچنگ را له کرد.

هرا برای قدردانی از این خرچنگ نقش او را در آسمان قرار داد.