Powered by jointab: info@jointab.ir

صورت فلکی دب اکبر Ursa Major


خرس بزرگ یا Ursa Major یا دب اکبر ، سومین پیکرفلکی بزرگ است که از دید بزرگی بعد از هایدرا و ویرگو قرار می گیرد . خرس بزرگ در تمام قسمت های نیمکره شمالی زمین دیده می شود . در این پیکر فلکی هفت ستاره وجود که به هفت اورنگ یا Big Dipper شناخته شده است که به آن کاسه آفتابگردان یا ملاقه نیز گفته می شود. که این هفت ستاره فقط قسمتی از پیکر فلکی خرس بزرگ است و در اصل این پیکره تعداد ستاره های بیشتری را شامل می شود. خرس بزرگ در 48 پیکر فلکی که تولمی در قرن دوم میلادی جمع آوری کرد و همچنین در 88 پیکر فلکی مدرن قرار دارد. در خرس بزرگ یک ستاره وجود دارد که به نام دب معروف است و یک ستاره نیز به نام پلاریس ( ستاره قطبی ) در دم خرس کوچک وجود دارد که خط رابط این دو جهت شمال را نشان می دهند.