Powered by jointab: info@jointab.ir

Taurus تورس


تورس Taurus ( تلفظ می شود Tores ) یکی از پیکر های آسمانی است که بر روی زیگ قرار گرفته است . و به صفحه گرفتگی نزدیک است . تورس یک پیکر بسیار بزرگ است که در زمستان نیمکره شمالی بسیاری از قسمت های آسمان را فرا می گیرد . دلایل زیادی دارد که تورس برای دانشمندان قابل توجه است . تورس میزبان دو تا از کلاستر های باز می باشد که با چشم غیر مصلح دیده می شود. ستاره Aldebran درخشان ترین ستاره در این نگاره می باشد. در شمالی ترین قسمت این نگاره یک ته ستاره ی M1 وجود دارد که به ابرگازی خرچنگ یا Crab Nebula شناخته شده است . همچنین در شمال این پیکره فعال ترین قسمت تولید ستاره می باشد.

 

 

ستاره های این صورت فکی در جدول زیر نشان داده شده اند.

نماد نام گونه طیف درخشندگی / مگنیتود فاصله از زمین/ سال نوری
Alpha Aldebaran غول نارنجی K5 III 0.86 65.3 ± 1.0
Beta Elnath B7III 1.86 131 ± 5
Theta Double K0 IIIb Fe-0.5 3.84 154 ± 2
Epsilon Ain غول نارنجی 3.53 147 ± 2
Zeta Shurnarkabti-sha-shūtū/ Pinyin Binary B2 IIIpe 3.010 440

صورت فلکی ثور یکی از زیباترین صورت فلکی است و در عهد بابل باستان هم شناخته شده بود . افسانه های بابلی حکایت از این دارند که ایشتار الهه عشق بابل به آسمان رفت تا گیلگمش قهرمان اسطوره بابلی را که به ندای عشق او پاسخ نداده بود رانابود سازد . اما افسانه های یونانی می گویند زئوس (زوس ) بزرگترین خدای یونان خود را به گاوی تبدیل کرد و دختر پادشاه را که اروپا نام داشت با خود ربود و به جزیره کرت در دریای مدیترانه برد. اروپا از زئوس صاحب پسری به نام مینوس شد که تمدن مینویی مدیون اوست.

در کنار قصر مینوس ساختمانی با راه پله های پیچ در پیچ بود که در این ساختمان هیولای بنام مینوتاروس بود که از گوشت انسان تغزیه می کرد که به دست قهرمان بزرگ یونان تزوس به قتل رسید که ثور یادآور این افسانه است. هم چنین در صورت فلکی ثور می توان خوشه پروین را دید که به هفت خواهر نیز مشهور است. افسانه ها می گویندکه آنان هفت دختر اطلس کبیر بودند ( اطلس خدایی بود که جهان را بر دوش خود داشت ) جبار شهوت پرست هم که همواره دنبال این هفت دختر بود تا آنکه زئوس همه این خواهران را به آسمان منتقل کرد .