Powered by jointab: info@jointab.ir

صورت فلکی بره, حَمَل , Aries


صورت فلکی بَرّه یا حَمَل ♈، دارای سه ستارهٔ اصلی رنگ‌پریده به صورت مثلثی مختلف‌الأضلاع می‌باشد. و از صور فلکی زیگ ( زودیاک ) است و از شرق به تورس و از غرب به Pisces  می رسد .این صورت فلکی پیوندی با افسانه‌ها و اساطیر ایرانی، رومی و یونانی  دارد. حدود دوهزارسال پیش مبنای آغاز بهار بوده‌است ولی به علت پدیدهٔ حرکت تقدیمی زمین، در زمان حال، خورشید در لحظهٔ اعتدال بهاری ( حدود سال تحویل ) در صورت فلکی مجاور آن یعنی ماهی (Pisces) است. ستارهٔ آلفای این صورت فلکی به نام حمل (بره) که یک غول نارنجی است. نوع طیف آنIII ۲K، با درخشندگی 2، به فاصلهٔ 66 سال نوری تا زمین است. ستارهٔ بتای آن که غول آبی-سفید است و درخشندگی معادل 2.64 دارد و فاصلهٔ آن 44 سال نوری است. ستارهٔ گامای آن یا Mesarthim هم  که با چشم غیرمسلح به صورت یک ستاره با درخشندگی 4 است نمایان می شود. به ستاره های بتا و گاما Sharatayn یا شرتین به معنای دو نشان نیز گفته می شود که ریشه آن عربی است.

نماد نام درخشندگی نوع
Alpha Hamal 2 غول نارنجی
Beta Sheratan 2.64 غول آبی سفید
Gamma Mesarthin 4 Binary
41 Binary

در افسانه ها آمده Phrixusو خواهرش Helle فرزندان شاه Athamas (منطقه Boeotia) و همسرش Nephele بودند. ولی متاسفانه بعد از مدتی Nephele مرد و Athamas یک زن دیگر گرفت.(دختر Cadmus شاه  منطقه Thebes). اسم این زن Ino بود.
از آنجایی که Ino نمیتوانست این دو بچه را تجمل کند تصمیم به نابودی آنها گرفت.
اولین کار او این بود که مریضی را بین دانه ها و محصولات پخش کرد برای همین در هنگام درو هیچ محصولی نبود. وقتی شاه کسی را به معبد دلفی فرستاد تا از خدایان دلیل این مطلب را بپرسد Ino به آن پیک رشوه داد که جواب را به این شکل بگوید
که خدایان گفتند او باید فرزندان خود را قربانی کند تا این مشکل حل شود. شاه در مورد این مسیله تردید داشت ولی بعد با اصرار روحانی های اون موقع قبول کرد.
Athamas بچه ها را به نزدکی ترین کوه بلند برد تا در آنجا آنها را قربانی کند. ولیNephele از آسمان آنها را نگاه میکرد و از خدایان خواست که آنها را نجات دهد. خدایان یک قوچ طلایی فرستادند تا بچه ها را به جای امنی ببرد. این قوچ همونAries است.
چند دقیقه قبل از مراسم قربانی کردن این قوچ رسید و Phrixus وHelle بر پشت او پریدن و فرار کردند. قوچ آنها را به سمت آسیا برد. زمانی که قوچ بر فراز دریای سیاه پرواز میکردHelle افسار را از دست داد و از آن بالا به کانال بین دریای سیاه و مدیترانه افتاد. این کانال که Dardanelles نامیده میشود توسط یونانیها Hellespont نامیده میشود.
نزدیک به شوروی قدیم Phrixus قوچ را برای زئوس قربانی میکند. و پوست طلایی او را به صورت کادو به پادشاه آن سرزمین میدهد.و آن شاه در قبالش با درخواست ازدواج او با دخترش موافقت میکند. بعد از آن این پشم طلای توسط یک اژدها و یا مار بزرگ( صورت فلکی حیه) محافظت میشود.