Powered by jointab: info@jointab.ir
 
 

صورت فلکی کمان ، Sagittarius


صورت فلکی کمان یا Sagittarius یکی از صورت های فلکی بسیار زیبا است که در آسمان نیم کره جنوبی بسیار واضح دیده می شود. همچنین در نیم کره شمالی در فصل تابستان و پاییز در افق به سمت جنوب نمایان است. کمان شبیه یک سنتار ( نیم انسان ، نیم اسب ) می باشد که کمانش را به عقب کشیده و آماده پرتاب است.

کمان در قسمتی از آسمان قرار گرفته که مرکز کهکشان راه شیری از آن می گذرد و تراکم ستاره های آسمان در آن ناحیه بسیار بالا است . همچنین کمان به مانند یک قوری نیز می باشد که از دهانه آن بخاری بیرون می آید که همان کهکشان راه شیری است . کمان از غرب به صورت فلکی عقرب و از شرق به صورت فلکی بز دریایی ( Capriconus ) می رسد. همچنین این صورت فلکی یکی از صورت فلکی های خانواده زیگ یا Zodiac است و در آذر ماه خورشید در این صورت فلکی قرار می گیرد. زمانی که خورشید از این صورت فلکی به صورت فلکی بز دریایی یا Capricornus وارد می شود، انقلاب زمستانی رخ می دهد و ایرانیان آن روز را یلدا می نامند و جشن می گیرند. کمان دارای اجرام آسمانی زیادی است که با چشم غیر مستقیم قابل مشاهده نیستند. که در بین آنها می توان به سحابی خلیج و سحابی امگا اشاره کرد.

شب یلدا ، انقلاب زمستانی


شب یلدا (چله) از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده که دوستان و آشنایان دور هم جمع می شوند و  اوقاتی را با را با پذیرایی شدن و مراسمی مانند خواندن دیوان حافظ می گذرانند. در بین مردم رایج است که یلدا بزرگترین شب سال است. در گذشته مردم بر اثر تجربه با وضعیت ماه ، خورشید و ستارگان  آموخته بودند که چگونه زندگی خود را تنظیم کنند. از لحاظ نجومی در این شب خورشید از صورت فلکی قوس (Sagittarius یا ساجیتریس) به صورت فلکی جَدی ( Capricornus ) وارد می شود. زمین در یک مدار بیضی شکل به دور خوشید می گردد و علاوه بر گردش به دور خود یک حرکت تقدیمی نیز دارد که فضل ها را بوجود می آورد. زمانی که زمین به نقطه ای از فضا میرسد که خورشید در آسمان بر مدار راس الجدی یا پرگاره گاو ( Cparicornus ) وارد می شود،در نیمکره شمالی زمان انقلاب زمستانی و در نیمکره جنوبی انقلاب تابستانی است. چون زاویه تابش خورشید عمود بر این مدار است در نیمکره شمالی روز ها از آن به بعد بلند می شوند و در نیمکره جنوبی روز ها کوتاه تر می شود. اما بر اساس نجومی لحظه رسیدن خورشید به نقطه انقلاب زمستانی همان شب یلدا نیست در روز نیست اتفاق بیافتد بنابراین می توان گفت در لحظه انقلاب زمستانی قسمتی از سیاره دارای بلند ترین شب سال است. در سال 1395 در ساعت 14:14 به وقت تهران و 10:44 جهانی لحظه ای است که سیاره دارای بلند ترین شب و گسترده ترین شب است.

اخبار